БАЗИСНА ИНФОРМАЦИЯ : Психолог. Семеен консултант. Работи с МЕТОДИТЕ на:

 -КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКА ПСИХОТЕРАПИЯ към Българска Асоциация по Когнитивно-Поведенческата Психотерапия, с Доц. Павлина Петкова, дм: Учредител и Председател на Акредитационната комисия на БАКПП.

ФАМИЛНО КОНСУЛТИРАНЕ (през системен и структурен подход) към ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“, с Георги Антонов-Основател и съпредседател на Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия „Бернхард Ахтерберг”, член на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации. Председател на Българска Асоциация по Психотерапия.
ПСИХОДРАМА (първа година, начало 2017г.) към ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“, с Георги Антонов-Основател и съпредседател на Институт по Психодрама, Индивидуална и Групова Психотерапия „Бернхард Ахтерберг”, член на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации. Председател на Българска Асоциация по Психотерапия.
Познания и в трета школа:

-ГЕЩАЛТ-ТЕРАПИЯ–   „Философия и Практика“ , „Гещалт тепария с арт техники и сънища“. Тематични семинари към ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“.

ЗА КОНТАКТ:

тел: 0888 71 71 43


Академична биография:

2010-2013г.*Бакалавър „Психология“ –акредитирана специалност от НАОА при най-високата възможна 10. (* по лична преценка слива двете последни години от образователното си обучение и така успява да завърши година по-рано.)

Защитава Дипломна работа на тема „Изследване на когнитивните дефицити при болест на Алцхаймер и тяхното влияние върху общото функциониране на личността.“ Наградена с Грамота за отличен успех.

CV1-001

2013-2014г.: Магистратура „Психологично консултиране– акредитирана специалност от НАОА. Стаж и клинична подготовка в Първа психиатрична клиника УМБАЛ СВЕТА МАРИНА в Съдебно-психиатрично отделение.

Защитава Дипломна работа на тема: „Превенция на суицидния риск.“

Допълнителни обучения:

2014г.-Практическо обучение в ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”, удостоверение.

2013г.-Практическо обучение в „Международна асоциация за застраховани и пострадали при катастрофи”, удостоверение.

P1220503

Преминати курсове, тренинги, семинари и др. :

2016г. – Конференция „Покана за среща..пътища“ организирана от към ИНСТИТУТ ПО ПСИХОДРАМА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ „Бернхард Ахтерберг“.
2015г. -„Гещалт терапия с арт техники и сънища“, удостоверение.+“Гещалт терапия-философия и практика“, удостоверение.
2014г: -Master Class “Basic PSYWAR Course”, certificate.
2013г.: -Тренинг обучение-„Детските кризи-как да ги посрещаме и разбираме?”, удостоверение.
-Master Class “Psychodiagnostics of personality disorders Five Factor Model, MMPI-2, SWAP-200 and PDM”, certificate.
-Мастер-класс „Методология разработки профилактических программ в области здоровья”, сертификат.
-Workshop “Cognitive-Behaviour Therapy for PTSD”, certificate.
-Workshop “Cognitive-Behaviour Therapy with couples and families”, certificate.
-Семинар „Емоционална интелигентност”, сертификат.
-Семинар „Работа с деца и младежи от етническите малцинства”, удостоверение.
Collages2-001
1. Организиране и водене на тренинг на тема: „Агресията сред юношите”, 2013г.,възраст 15-25г.,целева група-ученици/студенти.
2. Организиране, планиране и провеждане на изследване и лекция на тема:”Превенция на суицидния риск”, 2014г., възраст-15-25г., целева група-ученици/студенти.
3. Организиране, планиране и провеждане на екстперимент и лекция на тема:”Влиянието на музиката върху концентрацията”, 2014г., възраст 30-50г., целева група-професия-пожарникар.

ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

-Индивидуално и семейно консултиране.
-Индивидуална и групова психотерапия: екзистенциални проблеми, конфликти в двойката, психодиагностика, неврози, натрапливости, фобии, зависимости, хранителни разстройства, училище за родители, психосоматични проблеми и др. Аналитична психотерапия, когнитивно-поведенческа, психодрама, арт-терапия.
-Подбор на кадри, тренинги на трудови колективи .
-Организационно консултиране.
– Психодиагностика и кариерно консултиране.
Умения за работа със: стрес, зависимости, депресии, тревожни състояния, хранителни разстройства, емоционална нестабилност, емоционална зависимост, раздели/ тежки загуби, неувереност, проблеми в семейството, проблеми на работното място и др.

Професионално развитие:

От 2015- Председател на „Клуб по Приложна психология“, гр. Варна.
От 2015 декември-Стик ЕООД-Психолог.
От 2016- Психологичен кабинет S.O.V.A -Психолог. Психотерапевт
ЧЛЕНСТВА: • „Българска асоциация по когнитивна психотерапия“.
ЗА КОНТАКТ: Тел.: 0888/71 71 43 Емилия Сотирова
P1220538.JPG

Психологичен кабинет S.O.V.A. (Suggest opportunity to view the answers/SOtiroVa)