Статии

Асертивност – Да се отстоявам, зачитайки те.

Когато говорим за комуникация между хората, лесно можем да различим дружелюбното от агресивното поведение и със сигурност няма да бъде трудно да разпознаем кой от събеседниците се включва активно в разговорa и кой остава нещата просто да се случват. А какво ще кажем за асертивното поведение?

В комуникацията съществуват четири основни поведенчески стила: пасивен, агресивен, пасивно-агресивен (манипулативен) и асертивен. Въпреки че у нас сравнително отскоро се заговори за това, понятието “асертивност” присъства от десетилетия в психологичната литература. В световен мащаб научните изследвания в областта доразвиват концепцията на този личностен феномен, който синтезирано звучи така:

„Асертивност е способността за себеутвърждаване  и  отстояване на собствената позиция и права, зачитайки позицията и правата на другите“.

Правата на асертивния човек са свързани основно с това да бъде уважаван и изслушван независимо от пол, възраст, социално положение и др., както и да изразява мнението си без страх, тревога и срам.  Ключово в тази връзка е правото да се казва „Не“, както и да се заявява несъгласие, без да е необходима аргументация или оправдание за това. В асертивната комуникация човек е свободен да променя мнението си, без да зависи от одобрението на околните.

Тъй като всяко едно право поражда съответната отговорност, за да се нарече човек асертивен,  следва да зачита същите тези принципи и по отношение на другите хора.

Разбира се съществуват някои митове, свързани с асертивността като например, че:

  • „Асертивното поведение е почти същото като агресивното.“ При агресивния стил на комуникация наистина се изразяват и отстояват собствените нужди, но агресивният човек не зачита правата, мислите, чувствата и нуждите на събеседника си. Освен това съществуват основни различия във вербалните и невербалните характеристики на всеки един от четирите стила.
  • „Ако съм асертивен, ще получа това, което искам“. Истината е, че асертивността не дава гаранция за изхода от ситуацията. Да изразиш себе си, по начин, който зачита твоите нужди и нуждите на другия, понякога означава да се достигне до взаимно приемлив компромис.
  • „Ако съм асертивен, ще заявявам позицията си във всяка ситуация“. Да бъдеш асертивен всъщност ти дава възможност да избираш поведението си и да вземеш обмислено и спокойно решение дали изобщо се налага да заявиш своята позиция точно сега. Често се случва да попадаме в ситуации, в които не е необходимо да изразяваме мнението си. Тогава можем да изберем пасивен стил поведение и това да не ни донесе разочарование.

Асертивната комуникация е ясна, честна и директна обмяна на мисли, чувства и мнения, уважавайки мислите, чувствата и мненията на останалите. Съществуват различни тренинг  програми за развитие на асетивността, тъй като често се откроява като едно от най-важните социални умения в съвременния свят. Асертивността е част от цялата палитра на емоционалната интелигентност и прави комуникацията ни по-ефективна и то не само при воденето на преговори бизнес отношенията – тя е умението да представяме спокойно и уважително позицията и идеите си във всички сфери на живота си; подпомага управлението на конфликти, подобрява самооценката и има отношение към доброто психично здраве и благополучие.

Автор: Женя Радева – психолог, психолог-консултант

Използвани източници:

Списание КПТ, Гушлева, С., 2016, с. 23, 32

Подобни постове:

Leave a Comment