Събития

Аз, другите и големият свят-Безплатен Тренинг

Аз, другите и големият свят-Безплатен Тренинг
12 ноември 2016 г. от 16:00 до 19:00
Аз, другите и големият свят

Тренинг за ученици от 8 до 12 клас.
Безплатен тренинг за ученици от 8-ми до 12-ти клас.
Безплатен тренинг за повишаване себеразбирането, общуването с другите и възприемането на света за ученици от 8-ми до 12-клас.
Тренингът има за цел да подпомогне откриването на себе си, самоопределянето и себеутвърждението. Да формира умения за общуване и да разгледа нагласите спрямо света и бъдещото развитие.
Тренингът дава възможност за споделяне, разговори и размисъл върху взаимодействията на младия човек в семейството, в училището, с приятелите, със самия себе си.
Тренингът ще обърне внимание на представите, които младият човек има за себе си и за собствената си роля, с поведението и знанията му.
Тренингът ще е в три части:
1. Аз (сред другите) – затвърждаване ролята и мястото на личността сред другите, поставяне на акцент върху индивидуалността на всеки – личността като ценност, като носител на неповторими качества. Всеки е носител на своята собствена индивидуалност, което го прави ценен за другите.
-Вербално и невербално изразяване на чувствата – разлика между изразяване на чувства и даване на оценки.
-Кой съм аз и какъв съм аз – моето непознато Аз. Моите силни страни.
2. Аз и другите
– Аз и моите връстници
– Аз и моето семейство
– Аз и другите възрастни.
3. Аз и Големия свят.
Животът като ценност – създаване на ценностни нагласи по отношение на градивното в живота. Поставяне на личността в ситуация на избор на съответно поведение. Укрепване на възможностите за преодоляване на трудности. Какъв е смисълът на моя живот?

Подобни постове:

Leave a Comment